De diversiteit aan behoeftes binnen een team of samenwerking is groot. 5keer2 gaat met het team en de individuele professionals aan de slag om de behoeftes om te zetten naar acties, beweging, nieuwe structuur en inzichten in het samenwerken.  

5keer2 faciliteert in werkvormen, theoretische kennis, structureren en verbetering in samenwerking vanuit Publieke Waarde en LEAN. We weten wat er speelt en hebben kennis van het Sociaal Domein.

Praktische methode en aanpak

Met onze (goed) gevulde gereedschapskist brengen wij de behoeftes in kaart en brengen we structuur aan op teamniveau en ook op casus- of individueel niveau. De inzet van 5keer2 varieert, afhankelijk van de behoeftes. Al lerende en doende zorgen we voor verbetering. Samen met jou werken we er aan dat je als professional beter in staat bent om samen te werken met andere professionals en zo het gezamenlijke doel te bereiken. 

Wat kunnen we voor jou betekenen?

Direct aan de slag? neem contact met ons op.