In het Sociaal Domein wordt er hard gewerkt.
Met de toename van sociale problematiek en het gebrek aan financiële middelen is er in de uitvoering nog meer noodzaak om het anders te doen en te organiseren. Vakmanschap en vakbekwaamheid draagt hier aan bij.

Er wordt nu veel tijd (en middelen) besteed aan mensen met problemen of in problematische situaties. Ondanks deze inzet voelen deze mensen zich veelal niet geholpen.

5keer2 neemt je mee in het versterken van je vakmanschap. We gaan met je aan de slag om als professional, team of organisatie te ontdekken waar jij invloed op hebt. En wat jouw rol is in samenwerking.
Door onze methode en aanpak kun je dit direct toepassen in je dagelijkse werkzaamheden. 

Op naar het vergroten van je vakmanschap!

Wil je meer weten? Hier vind je Onze methode en onze aanpak of neem contact met ons op. We drinken allebei onze koffie zwart.