Versterken van netwerken

De komende weken zijn we nog op de achtergrond bezig, met het vormgeven van de intervisie voor het netwerk Thuis in de Wijk. Maar in september/oktober gaat 5keer2 samen met de gemeente ‘s-Hertogenbosch het bestaande praktijknetwerk “thuis in zuid-oost” verder begeleiden en het opzetten van twee nieuwe netwerken in de stad.

Werken vanuit de bedoeling, wat de inwoner nodig heeft, met ruimte voor je eigen manier van werken, maatwerk waar dat nodig is. Kortom we gaan aan de slag voor de stad, haar inwoners en de mensen uit de praktijk.

Wil je meer weten over het programma? Neem dan contact met ons op.